Καθώς μιλάμε Ελληνικά στην πραγματικότητα διατυπώνουμε μαθηματικές εξισώσεις!

Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία γλώσσα. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.
Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα.

Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νέο Ελληνικά).
Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός. Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν.

Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.

Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό. Έναν
Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών.

27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.
για να δούμε μερικά παραδείγματα:

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1

ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.

Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται).

Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα. Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.

Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)

Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:

1. ομιλών

2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)

3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)

-Το πρώτο είναι η ομιλία

-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω

-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)

Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).

Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:

1. Αριθμοί (μαθηματικά)

2. Σχήματα (Γεωμετρία)

3. Μουσική (Αρμονία)

4. Αστρονομία

οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.
tip: Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.

tip 2: ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών

Άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται:

συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…

ΌΜΩΣ η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).

Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.

Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.

Παράδειγμα: η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.

Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.

Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικό – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;

Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»

Καθώς μιλάμε Ελληνικά στην πραγματικότητα διατυπώνουμε μαθηματικές εξισώσεις! Καθώς μιλάμε Ελληνικά στην πραγματικότητα διατυπώνουμε μαθηματικές εξισώσεις! Reviewed by Αναστάσιος Ντίνος on Παρασκευή, Αυγούστου 30, 2013 Rating: 5

22 σχόλια:

 1. Τέτειες αηδίες να λέτε στον κόσμο, να νομίζει πως οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι άλλα υπερόντα και να μην καταλαβαίνει γιατί παρά τις υπεριδιότητες του έθνους είμαστε παρόλα αυτά μπατίρηδες (μα φταίνε οι ξένοι που μας ζηλεύουν, ο Κίσιγκερ, η Μέρκελ, και σίγουρα και κάποιος σιωνιστής που θα πάει). Γιατί είμαι σίγουρος πως αν αθρίσετε τα γράμματα από το άρθρο αυτό θα βγεί το 0 του μπατίρη. Τι αμόρφωτα ψώνια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αει στο διαολο κομπλεξικε μαλακαααα ολα με τα λεφτα τ μετρας!!!Μιλας αρχαια ελληνικα ρε μαλακα?ε??η βεβυλωμενη γλωσσα γυδι!!κ πας για GREEKENGLISH Ο Τυπος δν λεει μαλακις εχει απολυτο δικιο τ εχω ψαξει!!κ εσυ αν εχεις τους λεξαριθμους γ καθε γραμμα θ δεις οτι υπαρχει μαθηματικη ακριβεια αναμεσα στις λεξεις!!Α και δ μλορει εσυ ν εισαι ποιο εξξυπνος απο τν πυθαγορα!

   Διαγραφή
  2. Εισαι πολυ μεγαλος μλκς ηλιθιε... Μαλλον δεν εισαι καν ΕΛΛΗΝ και απλα μιλας ΕΛΛΗΝΙΚΑ! Ηλιθιε, για τα χαλια μας φταινε μαλακες με νοημοσυνη μαιμους σαν κι εσενα! Ηλιθιε ανορθογραφε... Μπορει οι ΕΛΛΗΝΕΣ να μην ειναι υπεροντα,μα εσυ εισαι σιγουρα ΥΠΕΡηλιθιος!!!

   Διαγραφή
  3. Να διαβάσουν Θεόφιλο Μανιά,για να δούνε την μαθηματική προέλευση της Ελληνικής Γλώσσας.

   Διαγραφή
  4. Εντάξει παιδιά μην βρίζετε, άλλωστε με το βρίσιμο κατεβαίνουμε δεν ανεβαίνουμε, το θέμα είναι ότι μερικοί τόσο ξέρουν-τόσα λένε...Δεν φταίνε εάν είναι ανίδεοι και φραπεδάκηδες με έναν φραπέ στα χέρια επί μονίμου βάσεως, ούτε θα τους αλλάξουμε εμείς την γνώμη τους, ούτε το μυαλό τους. Ας συνεχίσουμε εμείς τουλάχιστον να μαθαίνουμε και να περνάμε και στις επόμενες γενιές αυτήν την γνώση, γιατί.....θα χρειαστεί.....

   Διαγραφή
  5. anonime...kalitera na eisai anoixtomialos kai na eksereuneis....oi arxaioi mas progonoi sou exoune deiksei polla mesa apo thn muhsh tou pneumatos kai ths alitheias..apla esu mexri ekei pou exeis didaxi blepeis...opote einai ligh kai den exeis kai polles didaxes mesa sto mialo sou..Mhn ksexnas anthellina esi...EIMASTE OI MONADIKOI POU THN ISTORIA MAS THN EXOUNE GRAPSEI OI HTTHMENOI....AFIPNISH ELLHNWN kai ta alla tha erthoun san to potami to ormitiko..tipota den to stamataei...giati h gnwsh erxetai me th sioph..para me thn omilia...

   Διαγραφή
 2. πικροχολος αβαθης και αγενης ο σχολιαστης σας. λες και η ευφυια αποδεικνυεται με το χρημα. και τελος παντων νομιζει οτι η πλειονοτητα των Ελληνων γνωριζει πραγματι την γλωσσα μας? και σε ποιο βαθος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ με τον σχολιαστή 2.Οντως η ευφυία δεν αποδεικνύεται με το χρήμα.Επίσης έχετε δίκιο στο οτι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν γνωρίζει την γλώσσα.Ας μην πάμε μακριά ο σχολιαστής 1 ενω τα ξέρει ολα ειναι ανορθόγραφος.

   Διαγραφή
  2. Γεια και χαρά σ' όλους σας.

   Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που τα σχόλιά σας είναι ανώνυμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να υποθέσω πως έτσι μπορείτε να λέτε ότι θέλετε ή και να εκφράζεστε με ανεπίτρεπτο τρόπο;

   Πάντως το γεγονός είναι πως όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιεί κανείς και όποιο τρόπο γραφής, τα λεγόμενά του και οι λέξεις που χρησιμοποιεί, χαρακτηρίζουν μόνο τον ίδιο και κανέναν άλλον.

   Λέμε αυτά που σκεφτόμαστε, εκφράζουμε την νοοτροπία μας, περιγράφουμε τον εαυτό μας.

   Υγεία ευλογία και φώτιση σ' όλους μας.

   Διαγραφή
 3. βαρέθηκα να το γράφω και να το λέω ... μάθετε πρώτα τα σημεία στίξης , γιατί ούτε και ο γράφων του άρθρου τα ξέρει !! το ? δεν είναι το ελληνικό ερωτηματικό !! το ; είναι !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, ότι πεις. Όχι, γιατί βοήθαγαν στη σκηνοθεσία των τότε θεατρικών παραστάσεων ή γιατί διευκόλυναν τη προετοιμασία μιας ομιλίας ή γιατί πολύ απλά έκαναν τη γραφή πιο ευανάγνωστη. Τότε εσύ που ξέρεις, γράφε συνέχεια με κεφαλαία, χωρίς κενά και σε βουστροφηδόν. Επίσης τα σημεία στίξης προστέθηκαν πάνω από ένα αιώνα πριν τους Αλεξανδρινούς χρόνους.

   Διαγραφή
 5. Γεια σου ρε Λιακόπουλε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι Ελληνες ....αυτοι που μιλουν και κανουνοτι δεν ξερουν τι την Ελληνικη γλωσσα ειναι ολοι αυτοι που γραφουν greekenglish και την κατακρεουργησαν και το εγκλημα συνεχιζεται Ντροπη Αισχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είναι κρίμα που ο ένας κατηγορεί τον άλλο, αντί να κάνουμε έναν όμορφο διάλογο ή να καταθέτουμε τις απόψεις μας. Διαβάζω το άρθρο σχετικό με την ελληνική γλώσσα και σοφία και συνεχίζω διαβάζοντας τα σχόλια και διαπιστώνω πόσο "μικροί" είμαστε! Κρίμα!!! Θέλουμε να λεγόμαστε κι Έλληνες!!! Θεωρώ οτι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι.... για να τιμήσουμε την καταγωγή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. μην παρεξηγειτε το παιδι ειναι ενας απο τους πολλους που εχουν μπει στη νεα πανευρωπαικη μοδα ανθελληνισμου...διοτι ειναι μοδα πλεον να χλευαζεις να βριζεις και να απαρνιεσαι την τεραστια πολιτιστικη μας κληρονομια αλλα και κληροδοτηση των προγονων μας στη παγκοσμια πλεον κοινωνια...μαλλον ειναι αριστεροβλαχος ή κανενας αναρχοτσομπαναρεως μπαχαλακιας ο οποιος σε καθετι ελληνικο-παραδοσιακο(αρχαιο) που κρυβει σοφια και ειναι διεθνως αναγνωρισμενο βλεπει χρυσαυγιτες και φασιστικα πιστευω οσο και δεξιοκαπιταλιστικα και επικεντρωνεται στην απελπιστικη πραγματικοτητα την οποια ο ιδιος αποτελει οχι απλα πιονακι του συστηματος νομιζοντας οτι ετσι ξεχωριζει αλλα το υπηρετει και μαλιστα ενεργα....οσο ειμαστε πολωμενοι σαν κρατος αλλα και σαν εθνος παιζουμε το ρολο στην επεκταση της παγκοσμιοποιησης μονο ενωμενοι κατω απο αυτα που μας κανουν διεθνως υπερηφανους αλλα ξεχωριστους θα μπορεσουμε να επιβιωσουμε ειρηνικα και να ευημερησουμε αυτο ηταν το λαθος των προγονων μας ας μη το διαιωνισουμε η νεα γενια τουλαχιστον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Nα μάθουμε να μιλάμε την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για μας και για τους γύρω μας. Οι Ελληνες βρεθήκαμε απο χιλιάδες χρόνια πρίν, σε όλα τα μέρη του πλανήτη.Αυτή είναι η μοίρα μας και θα συνεχίσει να είναι . Ας μην αφήσουμε αυτή φλόγα να σβήσει. Είναι χρέος μας !!! Ο Ελληνας δεν έχει σύνορα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 10. κε εγώ είμαι ανορθόγραφος .δεν φταίω εγω. Ε!!!! ., και θα γράφο. και πρέπει όλη να γράφουμε διότι .., τα αγράμματα Ντονμέχ ήρθαν .., έμαθαν γράμματα είναι εξο από στρατό και ΙΚΑ ..,αλλά κατάφεραν και κράτησαν μεγάλο κομμάτι του ελληνισμό αγράμματο.., με το ‘’δήθεν ανύπαρκτο κρυφό σχολείο’’
  αφήνοντας ‘’εσένα’’ στο δεν γνωρίζει .

  Γνοριζω κάποιον .., από Ιαπωνία που άκουσε νεαρούς ιάπωνες τελειόφοιτους πανεπιστημίου πώς !,
  ο κάθε 3ος ήθελε να πάρει το δόκτορα του , στην ‘γενέτειρα’ ενός Έλληνα μεγάλο δασκάλου ..,
  δηλ Ιατρός ,στην γενέτειρα του Ιπποκράτη κλπ Αριστοτέλη / Σόλων / κλπ κλπ , Πανεπιστήμιο στην Σάμο /Στάγιρα/ Αθήνα κλπ κλπ .., Ονειρο !! αλλά μέγαλο εργοστάσιο ...??? .

  Σήμερα στην Αμερική / Αγγλία κλπ τέτοια εργοστάσια έχουν πελατολόγιο 10/25000 φοιτητές κόστος 10/20.000€ ανά κεφάλι .., χρήμα !!!!!.

  Άγνωστη επιχείρηση για ένα Έλληνα εγγράμματο .., γιατί δεν έκανε τίποτα να το ωθήσει στον αγράμματο Έλληνα
  Άφησε την λαίλαπα τον Ντονμέχ με ρέπουσα να με ονομάζει ΝΕΚΡΟ …ποιον εμένα τον Έλληνα με μια μονοπωλιακή αμύθητη περιουσία που την δανείζω χωρείς κέρδος και τόκο .., εδω και 2000 χρόνια μια γλώσσα που Κανένας δάσκαλος’’ δεν μπορεί να διδάξει το ‘τέλειο’’ σε όλες της επιστήμες , χωρίς τα ελληνικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. πωπω τι απιθανολογιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα των γραφομένων για την οποία δεν είμαι σε θέση να κρίνω αλλά η σύνδεση της γλώσσας με τα μαθηματικά εμένα προσωπικά με γοητεύει. Και επειδή αυτό συμβαίνει μόνο με την ελληνική τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να καταλάβετε μη χλευάζετε. Δείχνει άγνοια και απόρριψη οτιδήποτε καινούργιου. Κρατείστε ότι σας αρέσει ή σας βολεύει. Αλλιώς είσθε αγράμματοι και αρνησίκυροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. kai leo ego tora o potapos greeklish man arage etsi ine kai oi aloi laoi otan milane gia fantastika i pithana epiteumata tou ekastote politismou pou brethikan sti dini tou? oi misoi ine enantion tou kai oi aloi misoi iper? bb

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Από το Blogger.