Δείτε κάτι που δεν ξέρατε για την Ελληνική γλώσσα

Η Ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία...

Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην Ελληνική έχει μαθηματικό υπόβαθρο.

Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα. Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα Νέο Ελληνικά).

Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός.

Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.

Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό.

Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών. 27 σύμβολα-αριθμοί με αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1

ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.

Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται).

Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα.

Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.

Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)

Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:

1. ομιλών

2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)

3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)

-Το πρώτο είναι η ομιλία

-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω

-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)

Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).

Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:

1. Αριθμοί (μαθηματικά)

2. Σχήματα (Γεωμετρία)

3. Μουσική (Αρμονία)

4. Αστρονομία

Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.

1. Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.

2. Ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

ΑΝ συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…

Όμως η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1).

Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών.

Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.

Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.

Παράδειγμα:

Η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.

Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.

Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;

Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»

Δείτε κάτι που δεν ξέρατε για την Ελληνική γλώσσα Δείτε κάτι που δεν ξέρατε για την Ελληνική γλώσσα Reviewed by Αναστάσιος on Σάββατο, Απριλίου 05, 2014 Rating: 5

12 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μ' αυτά που διαβάζουμε θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Οι νευρώνες είναι κύτταρα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τη γέννηση χάνουν την ικανότητα του πολλαπλασιασμού. Εκτός και αν η ελληνική γλώσσα τους την επαναφέρει !!! Ας είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες, αλλά ας μη γράφουμε και βλακείες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστα το ειπες, γραφεις (ειπες γραφουμε βλακειες, αρα εβαλες και τα δικα σου γραφομενα μεσα), βλακειες.

   Διαγραφή
  2. Χαχαχαχα καλό καλό. Όλοι οι παπαρο- "φιλόλογοι" που προσπαθούν τα εξηγήσουν τα ανεξήγητα, μπαίνουν σε χωράφια άλλων και με τις περίτεχνες λέξεις και φράσεις προσπαθούν vα πείσουν οτι δεν είμαστε ελέφαντες

   Διαγραφή
 3. Δεν σχολιάζω για να το διαβάσει ο αρθρογράφος, (αυτός είναι πεπεισμένος) αλλά γι' αυτούς που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη γλώσσα τους.
  Σύμφωνα με τα γραφόμενα (και δεν ξέρω αν ήταν πράγματι άποψη του Πυθαγόρα με την τόση παραποίηση των ελάχιστων πηγών που γίνεται συστηματικά από διάφορους ιδεοληπτικούς) ειδικά στον Ελληνικό εγκέφαλο συνέβη ένα θαύμα. Πρώτα ανακάλυψε τα μαθηματικά και τους αριθμούς και ύστερα τη γλώσσα (!) την οποία και προσάρμοσε στους αριθμούς! Συγχαρητήρια. Όσο για τις 6.500.000 (καταμετρημένες;) πρωτογενείς λέξεις του Όμηρου, να συμπεράνουμε ότι ήταν κακός ποιητής και χρησιμοποίησε μερικές χιλιάδες; Αυτονόητο βεβαίως ότι η γλώσσα του Σαίξπηρ είναι για κλάματα. Έγραφε ο καημένος με Ελληνικές λέξεις κατά 80%! Ενώ οι Έλληνες εκείνη την εποχή είχαν να επιδείξουν καθαρόαιμα αριστουργήματα λόγου και έργων. Μια και μιλάμε για καθαρότητα, μήπως να αφαιρέσουμε απ' την Ελληνική τις χιλιάδες Φοινικικές και άλλες με απροσδιόριστη ρίζα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. what stupid things you say, the math of the language came first? then learning how to speak? a pe malaka you must be a Jew. the roots are Phoenician? what do you think Phoenician is? tell me some Phoenician words the show me how we got it. you cant because they are Greek to you stupid malak. no not 80% but 100% because the 20 or 40% came from Latin and Latin came from Greek, and if some clown wants to make up a word in English or Spanish they can make up any word they blabber but its not considered a word because it doesn't have its own root, so you know what that means jewman? 100% Greek all languages

   Διαγραφή
  2. Είναι τόσο απλοϊκά αστεία και παιδαριώδης η λογική σου, που το μόνο που κατάφερες είναι να αυτοακυρωθείς και ταυτόχρονα να δείξεις κραυγαλέα που πατάς! Ειδικά αυτή η ηλίθια και τελείως ανυπόστατη ιστορία περί δανεισμού του Ελληνικού αλφαβήτου από το Φοινικικό...εντάξει, βρείτε κάτι άλλο ιουδαιοσιωνομασονόπληκτα παληκαράκια, δεν πουλάει πιά! Α! ο Σαίξπηρ δεν είχε κανένα πρόβλημα με τις Ελληνικές λέξεις και τον Ελληνικό πολιτισμό, το αποδυκνύει άλλωστε η πληθώρα Ελληνικών ονομάτων των ηρώων του και ιστοριών του! Τώρα γιατί εσύ τον αποκαλείς καημένο και τη γλώσσα του για κλάματα, δεν ξέρω...μάλλον εσύ είσαι για κλάματα!

   Διαγραφή
 4. common you guys, what did Christ say? He is the Α Ω He has always been, when God tells you this and uses letters that means the alphabet has always been well God's language the language of Heaven. by voice He created the earth and us. the stupid things the jews say is funny when you think about it, if we Greeks took our alphabet from someone else then how did God create the World? or did the creator make the earth and man and then wait for the Phoenicians to get the alpha letter lol or wait till the Hebrews came up with the aleph from their ox head lol, then what? did God take it and make it into a Alpha so He can say He is the first? or did we take it from the Hebrew and give it to the creator? when the Jews say this non-sense they deny God, but they have their god so what's new

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 'Οσο μεγαλοποιούμε τους αρχαίους τόσο μεγαλώνει το χάσμα με εμάς τους σύγχρονους. Πάντως εμένα με προβληματίζει λίγο η χρήση των... αραβικών αριθμών-συμβόλων στα επιχειρήματα του γράφοντος που εφευρέθηκαν πολύ αργότερα από τους ... 'Αραβες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανείς δεν μεγαλοποιεί τους αρχαίους. Απλά όσο εμβαθύνει κανείς, βγαίνει το μεγαλείο από μόνο του. Αυτό ενοχλει κάποιους ή και πολλούς ή και πάρα πολλούς. Όταν κάποιος νοιώθει την αλήθεια μέσα του, δεν τίθεται θέμα χάσματος. Η αμάθεια και απομάκρυνση από την πραγματική και βαθειά γνώση της Ελληνικής κουλτούρας και τρόπου σκέψης - και όχι η μπούρδα περί ελληνοχριστιανικής παπαρολογίας - των σύγχρονων, δυστυχώς παραμυθιασμένων και βαθειά αφιονισμένων νεοελληνοιουδαιοχριστιανών, σίγουρα μεγαλώνει το χάσμα! Αλλά μόνο γι' αυτούς.
   Όσον αφορά τους αριθμούς αγαπητέ συνομιλητή, τα γράμματα του Ελληνικού αλφάβητου είναι και αριθμοί, όπως οι Λατίνοι αργότερα έφτιαξαν τους λατινικούς αριθμούς, οι Εβραίοι τους δικούς τους, οι Άραβες τους δικούς τους κ.λ.π. Ε, ο δυτικός κόσμος για κάποιο λόγο πολύ αργότερα επέλεξε τους αραβικούς σαν μία αριθμολογική εσπεράντο. Που έγκειται ο προβληματισμός σου, δεν καταλαβαίνω. Μήπως ψάχνεις με το ζόρι να βρεις κάτι; Ψάξε μπορεί και να βρεις...

   Διαγραφή
 6. ti xorto kapnise, O..... kata ti gnomi mou, Malakas

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Από το Blogger.