Αυτός είναι ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα -Επί Όθωνα

Με αφορμή την συζήτηση για την απαγόρευση του καπνίσματος, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, έρχεται στο φως για πρώτη φορά το έτος που πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστορικού αναλυτή που δημοσιεύει το Saronic Magazine, γίνεται γνωστό ότι η πρώτη απαγόρευση που έγινε στον Ελληνικό χώρο ήταν το 1856.

Παράλληλα να σημειώσουμε πως η Ελλάδα αναφέρεται ως η χώρα με τους περισσότερους νόμους, και στις περισσότερες φορές, πολύ καλύτερους από άλλων χωρών. Ωστόσο με μία μικρή διαφορά, ότι ποτέ δεν εφαρμόζονται..

Όπως φαίνεται η απαγόρευση την εποχή εκείνη δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους υγείας, αλλά εξ αιτίας των πολλών πυρκαγιών από τσιγάρα ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η γραφή είναι η ίδια με διαφορά το τονικό.

Ολόκληρο το διάταγμα της εποχής εκείνης:

«ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ω   Θ Ε Ο Υ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α΄. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β΄. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

Α Μ Α Λ Ι Α».

Αυτός είναι ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα -Επί Όθωνα Αυτός είναι ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα -Επί Όθωνα Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Τετάρτη, Μαρτίου 22, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.