Ελληνικά στις πολυννησιακές γλώσσες;

Στὸ συγκεκριμένο βιβλίο, ποὺ ἐξέδωσε Γερμανὸς καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χαϊδελβέργης τὸ 1987, παρουσιάζονται περισσότερες ἀπὸ 800 λέξεις ἀπὸ τὶς γλῶσσες τῆς Πολυνησίας, ποὺ πιθανότατα προέρχονται ἀπὸ τὰ Ελληνικά, καθὼς καὶ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ μιᾶς πρωΐμου ἑλληνικῆς παρουσίας καὶ πολιτιστικὴς ἐπιῤῥροῆς στὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀμερική, εἰδικότερα στὸ Περοῦ, πρὶν ἄἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς Ἴνκας, γύρω στὸ 800 π.Χ… (ἀκολουθεῖ σύντομο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο).

“Thus the general picture emerges of a Greek cultural migration to pre-Incan Peru by ca. 800 B.C. (Chavin civilisation), a time-period of intense Greek colonization and Orientalizing influences on Greek culture. (…) The fact that both the prominent pre-Incan civilizations in Peru and that of Easter Island were familiar with hieroglyphic (boustrophedon) script and Daedalic-style sculpturing also supports such a hypothetical early date for a Greek migration to the New World, since the alphabet was gradually introduced around 750 B.C. (…)”

From the 5th chapter (p. 218-219) of the book “Greek Linguistic Elements in the Polynesian

Languages (Hellenicum Pacificum)” of Nors S. Josephson, University of Heidelberg (1987).

This is one of the rare books of the Library of Hellenism (Lausanne) about the Greek language and its interactions with other civilizations.

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σχετικῶς πρόσφατα μὰ δυσεύρετα βιβλία. ποὺ διαθέτει ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Λωζάννη σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὶς ἀλληλεπιδράσεις της μὲ ἄλλους πολιτισμούς. Ἐν καιρῷ, αὐτὰ τὰ βιβλία θὰ εἶναι στὴν διάθεση τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Γεώργιος Σγοῦρδος

Λωζάννη, Ἐλβετία «Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Λωζάννη»

Ελληνικά στις πολυννησιακές γλώσσες; Ελληνικά στις πολυννησιακές γλώσσες; Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Τρίτη, Ιανουαρίου 31, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.