National Geographic: Οι «Καρυάτιδες» της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου - Υπάρχουν ενδείξεις ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα

Μια άποψη εμφανίστηκε στο National Geographic και ανήκει στον Άντριου Τσαγκ, ( Chugg) ερευνητή συγγραφέα του βιβλίου «Η αναζήτηση του τάφου του Μ. Αλέξανδρου».

Σύμφωνα με τον Τσαγκ, οι Κόρες που βρέθηκαν στον τύμβο είναι πολύ πιθανό να αναπαριστούν ιέρειες, αυτές που έπαιρναν μέρος σε διονυσιακά και ορφικά όργια και τρόμαζαν τους άνδρες με στεφάνια που έφεραν πλεγμένα φίδια για να τους αποτρέψουν να τις πλησιάσουν.

Τεχνικά, αναφέρει ο Τσαγκ, η ονομασία που δίνουμε σε αυτά τα αγάλματα είναι «Καρυάτιδες», είναι κάτι πολύ κοινό στην αρχιτεκτονική των Αρχαίων Ελλήνων αλλά και την ρωμαϊκή εποχή.

Ο Τσαγγ, όμως, λέει πως «πρόκειται για Κλώδωνες,(από το  κλώθω και ήταν η ονομασία στην περιοχή της Μακεδονίας των Μαινάδων),  ) δηλαδή για ιέρειες του Διονύσου με τις οποίες η Ολυμπιάδα είχε σχέσεις. Γι' αυτό τα στεφάνια που φέρουν στο κεφάλι είναι αφιερωμένα στον Διόνυσο».

Οι Κόρες στην Αμφίπολη

  ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

  Συνεχίζει ...

  «Καταρχάς δεν είναι Καρυάτιδες, Η λέξη Καρυάτις που σημαίνει Κόρη από τις Καρυές, μια πόλη στην Λακεδαιμονία, είναι μια παραλλαγή της Κόρης και χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική αντί για κίονες ως διακοσμητικό » ....Και συμπληρώνουμε εμείς ΑΛΛΆ οπωσδήποτε φέρων στήριγμα στον οργανισμο του δόμου, σε πύλες, προσόψεις, γείσα, ζωφόρους, σκεπές και λοιπά. ....

  Η ονομασία λοιπόν που δίνουμε στην αρχιτεκτονική των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα για τις Καρυάτιδες είναι όταν και εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται ως κίονες, δηλαδή να στηρίζουν κάτι, ένα γείσωμα, ένα πρόβολο ή κάτι άλλο, εδώ αυτές εάν θέλουμε να τις ονομάσουμε σωστά είναι Ελληνίδες Κόρες διότι είναι απλά ιστάμενες και δεν φέρουν, στηρίζουν κάτι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχαιολόγων της ανασκαφής.

  Αριστερά Μαδρίτη Ισπανία : Calle de Alcalá  - δεξιά Αθήνα ,παλαιά οικία στο Θησείο

  Προσόψεις σε νέα κτήρια με «Καρυάτιδες» και αλλού με Κόρες μιμούμενα τον ελληνικό πολιτισμό , στην Εσπερία όπως ,στο Λούβρο και αλλού.

  Όσο αφορά την  ονομασία για τις ιέρειες του Διονύσου στην περιοχή της Μακεδονίας  («αἱ τῇδε γυναῖκες... Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι», Πλούτ.) Οι  « Μιμαλλόνες » ὡσαύτως ονομάστηκαν όταν οι  ιέρειες του θεού Διονύσου « μιμήθηκαν τους άντρες » παρακινούμενες από τον βασιλέα Αργαίο (678-640 π.Χ.) γιό του Περδίκκα Α΄ και από μακριά οι Ιλλυριοί, που τους επιτίθονταν, είδαν πολύ στρατό και έφυγαν, ξεγελασμένοι από το τέχνασμα με τις ιέρειες να  κρατούν  θύρσους που έμοιαζαν με λόγχες

  Η Πρόστασης, το πρόπυλο δηλαδή ,του Ερέχθειου με τις Κόρες «Καρυάτιδες».

  Υπό αυτό το πρίσμα ο Τσαγγ αναφέρει πως μέσα στον τάφο πρέπει να βρίσκεται η Ολυμπιάδα.

  Ο Τσαγκ επίσης αναφέρει πως ο Πλούταρχος στη «Βίος του Αλέξανδρου» αναφέρεται λεπτομερώς για το πώς η Ολυμπιάδα συμμετείχε στα διονυσιακά και ορφικά όργια με τις Κλώδωνες. Αναφέρει πως οι Κλώδωνες έφεραν στο κεφάλι τα φίδια της Ολυμπιάδας για να τρομοκρατούν τους άνδρες.

  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

  [….ὤφθη δέ ποτε καὶ δράκων κοιμωμένης τῆς Ὀλυμπιάδος παρεκτεταμένος τῷ σώματι, καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ Φιλίππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀμαυρῶσαι λέγουσιν, ὡς μηδὲ φοιτᾶν ἔτι πολλάκις παρ’ αὐτὴν ἀναπαυσόμενον, εἴτε δείσαντά τινας μαγείας ἐπ’ αὐτῷ καὶ φάρμακα τῆς γυναικός, εἴτε τὴν ὁμιλίαν ὡς κρείττονι συνούσης ἀφοσιούμενον. (5) ἕτερος δὲ περὶ τούτων ἐστὶ λόγος, ὡς πᾶσαι μὲν αἱ τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμοῖς ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς περὶ τὸν Αἷμον Θρῄσσαις ὅμοια δρῶσιν· ἀφ’ ὧν δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσθαι καὶ περιέργοις ἱερουργίαις· ἡ δ’ Ὀλυμπιὰς μᾶλλον ἑτέρων ζηλώσασα τὰς κατοχάς, καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς ἐξάγουσα βαρβαρικώτερον, ὄφεις μεγάλους χειροήθεις ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις, οἳ πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστικῶν λίκνων παραναδυόμενοι καὶ περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις, ἐξέπληττον τοὺς ἄνδρας….]- Πλούταρχος «Βίος του Αλέξανδρου» - στ 2 σημ. 4

  Συνεχίζει ο Άντριου  Τσάγκ…..

  «Στο Ερμιτάζ Αγ. Πετρούπολη Ρωσία και στο Metropolitan Museum of Art N.Y. υπάρχουν αντίστοιχα αγάλματα του 4ου αιώνα π.Χ. που αποδίδονται σε ιέρειες του Διονύσου και μοιάζουν με τις Καρυάτιδες της Αμφίπολης. Μάλιστα, φορούν ακόμα και τον ίδιο  ρουχισμό».

  Αυτό βρήκαμε στο  Ρωσικό μουσείο Ερμιτάζ με τον θεό Διόνυσο (σταφυλοφόρο) το οποίο έχει στοιχεία που μας ενδιαφέρουν, όπως το βάθρο αλλά και την κίνηση που κρατάει το φόρεμα η Μαινάς Είναι αντίγραφο του 2ου αι.π.Χ.  την ρωμαϊκή περίοδο δηλαδή και είναι από ελληνικό πρότυπο και το οποίο έχει σαφή «ελληνιστικής» εποχής στοιχεία.

  Ο τρόπος που κρατούν τον χιτώνα και ο οποίος είναι ο ίδιος. Φυσικά αυτό απαντάτε από την αρχαϊκή εποχή σε διάφορα αγάλματα των Ελλήνων

  Οι βόστρυχοι στις Κόρες

  Και φέρουν διαγώνια ταινία στο στήθος

  Μια ιστάμενη επί βάθρου μορφή έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία για έναν αρχαιολόγο να χρονολογήσει ή να κατατάξει κάποιο εύρημα.

  Η ΕΞΗΓΗΣΗ

  Η εξήγηση  που δίνει ο Τσαγκ είναι ότι οι Καρυάτιδες είχαν σκοπό να προστατεύσουν την Ολυμπιάδα μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμα και μέσα στον τάφο, αυτές η αρχαιολογική σκαπάνη τις βρήκε σε μια στάση των χεριών που προσπαθούν να απωθήσουν τους πιθανούς εισβολείς.

  Ο Τσαγκ όμως δεν μένει μόνο στις Καρυάτιδες.

  Ενα σημαντικό μέρος της θεωρίας του στηρίζεται και στις σφίγγες, στην είσοδο του τάφου. «Προσωπικά εκτιμώ ότι στην Αμφίπολη είναι θαμμένη η βασίλισσα των Μακεδόνων, καθώς οι σφίγγες που βρέθηκαν στην είσοδο έχουν βρεθεί και σε δύο θρόνους βασιλισσών της Μακεδονικής περιόδου που έχουν ανακαλυφθεί στη Βεργίνα. Ο ένας εκ των δύο θρόνων ήταν της Ευρυδίκης, της γιαγιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι σφίγγες ήταν πιθανότατα σύμβολο των θηλυκών μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς η Σφίγγα σε κάποιες πηγές είναι ένα μυθικό πλάσμα που σχετίζεται με την Ηρα, δηλαδή με τη σύζυγο του Δία, από τον οποίο οι βασιλιάδες της Μακεδονίας υποστήριζαν ότι κατάγονται», εξηγεί ο Βρετανός.

  Μάλιστα, ο ίδιος έχει μία θεωρία και για το ποιος ήταν ο κατασκευαστής και χρηματοδότης του μεγαλοπρεπούς τάφου. Οπως αναφέρει, πιστεύει ότι ο Κάσσανδρος, παρότι πηγές αναφέρουν ότι μετά τη δολοφονία της Ολυμπιάδας έδωσε εντολή να παραμείνει άταφη, εν τέλει έδωσε την συγκατάθεσή του να ταφεί.

  Το κόστος και το σχεδιασμό του τάφου φαίνεται ότι ανέλαβε κάποιος εκ των στενών συγγενών της Ολυμπιάδας «Θεωρώ ότι σχεδόν σίγουρα η Κλεοπάτρα, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρη της Ολυμπιάδος, έπαιξε κάποιο ρόλο στην κατασκευή του, ενώ δεν αποκλείεται και η σύζυγος του Κασσάνδρου και ετεροθαλής αδερφή του Αλέξανδρου, Θεσσαλονίκη», προσθέτει ο Τσαγκ, ο οποίος αναφέρει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και όχι αργότερα. Ενδείξεις για αυτό σύμφωνα με τον ίδιο είναι η τεχνοτροπία του πατώματος, τυπική της Πέλλας του Φιλίππου και του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα π.Χ. Τόνισε βέβαια πως οι Ρωμαίοι ήταν καλοί αντιγραφείς, αλλά το γεγονός ότι παρόμοια πατώματα έχουν βρεθεί στην Πέλλα και όχι στη Ρώμη ή αλλού, είναι ένα ισχυρό στοιχείο.

  hellenes-romaion.blogspot.gr, amfipolinews

National Geographic: Οι «Καρυάτιδες» της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου - Υπάρχουν ενδείξεις ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα National Geographic: Οι «Καρυάτιδες» της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου - Υπάρχουν ενδείξεις ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Σάββατο, Ιουλίου 15, 2017 Rating: 5

2 σχόλια:

 1. Ότι είπε και ο αρχαιολόγος Μπεξης Ευάγγελος, πριν δύο χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Haralampos Varelas
  Παρόμοια Θέση είχε εκφράσει και ο νομισματολόγος Αστέριος Τσίτσινφος από την πρώτη στιγμή της ανακάλυψης του τύμβου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Από το Blogger.