Λεύκιππος ο Αβδηρίτης: Διέβλεψε με ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα είναι γνωστή ως BIG BANG

Εικόνα © Αρχαία Ελληνικά


Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός (Λεύκιππος ο Αβδηρίτης) διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα ειναι γνωστή ως BIG BANG!

ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ

«Ο νυν κόσμος περικεκλασμένω σχήματι

O Κόσμος αυτός, σε (αυτή την) διασπαρμένη μορφή εσχημάτισται τον τρόπο τούτον: εσχηματίσθη με τον εξής τρόπο:

Των ατόμων σωμάτων απρονόητον Τα σώματα των ατόμων, χωρίς αιτία και τυχαίαν εχόντων την κίνησιν και τυχαία έχοντας την κίνηση, συνεχώς τε και τάχιστα κινουμένων, κινούμενα συνεχώς και ταχύτατα, εις ταυτό πολλά σώματα συνηθροίσθη, πλήθος επί τον αυτό (τόπο) συγκεντρώθησαν...

[και] δια τούτο ποικιλίαν έχοντα (και) σχημάτων και μεγεθών. Αθροιζομένων δε εν ταυτώ, Συναθροιζομένων στον ίδιο τόπο τούτων τα μεν οσα μείζονα ην και βαρύτερα εξ’ αυτών τα μεν όσα μείζονα και βαρύτερα, πάντων υπεκάθιζεν, υπό κάτω πάντων (στο κέντρο) εκάθιζαν, όσα δε μικρά και περιφερή όσα δε μικρά και περιφερόμενα, και λεία και ευόλισθα ταύτα εξεθλίβετο, λεία και ολισθηρά, επιέζοντο, κατά την σύνοδον των ατόμων, αυτά, κατά την συγκέντρωση των σωμάτων εις τε το μετέωρον ανεφέρετο. σχηματίζοντας μετέωρο, (ουράνιο φαινόμενο). ώς δε ουν εξέλειπεν μεν, η πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα,

Όμως όταν εξέλιπε η πληκτική δύναμη (πλήττω= βαρώ= βαρυτική!!!) που τα μετεώριζε ουκέτι δε ήγεν η πληγή πρός το μετέωρον, κι όταν έπαψε να οδηγεί (η βαρύτητα τα άτομα) προς το μετέωρο, εκωλύετο δε ταύτα κάτω φέρεσθαι, τους δυνάμενους δέξασθαι. εμποδίζοντο (περεταίρω τα άτομα) να φτάσουν κάτω επιέζετο [δε βιαίως] πρός τους τόπους (δηλαδή στο κέντρο του φαινομένου), βιαίως δε (με έκρηξη) αυτά εσπρώχθησαν σε τόπους που μπορούσαν να τα δεχθούν.

Ουτοι δε ήσαν οι πέριξ και προς τούτοις Αυτοί δε (οι τόποι) ήταν ο περιβάλλον χώρος το πλήθος των σωμάτων περιεκλάτω: περιπλεκόμενα δε αλλήλοις το πλήθος των σωμάτων διεσπάσθη. κατά την περίκλασιν τον ουρανόν εγέννησε.

Περιπλεκόμενα δε μεταξύ τους και σ΄ αυτόν τον χώρο κατά την διαίρεση τον ουρανό εγέννησαν! Της δε αυτής εχόμεναι φύσεις αι άτομοι, Της αυτής δε φύσεως άτομα, ποικίλαι ούσαι... την των άστρων φύσιν απετέλουν» που είναι ποικίλα αυτή των ατόμων... την φύση των άστρων αποτελούν.

Λεύκιππος ο Αβδηρίτης Testimonia 24.2. Φιλόσοφος του 5ου π.Χ αι.! Βλ. Επίσης Ευσέβιος Ευαγγελική προπαρασκευή 15.32.1-5.t

Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη έκρηξη την γνωστή σήμερα ως BIG BANG! Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωνε: «άπειρα είναι τα πάντα και εις άλληλα μεταβάλλονται».

Μ. Καλόπουλος 1995

Πηγή: master-lista

Λεύκιππος ο Αβδηρίτης: Διέβλεψε με ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα είναι γνωστή ως BIG BANG Λεύκιππος ο Αβδηρίτης: Διέβλεψε με ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα είναι γνωστή ως BIG BANG Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Τρίτη, Αυγούστου 31, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.