Ορφικός Ύμνος του Ηφαίστου

Ορφικός Ύμνος 66.

Θυμίαμα λιβανομάνναν.

Ἥφαιστ' ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἀκάματον πῦρ,

λαμπόμενε φλογέαις αὐγαῖς, φαεσίμβροτε δαῖμον[1],

φωσφόρε, καρτερόχειρ, αἰώνιε, τεχνοδίαιτε,

ἐργαστήρ[2], κόσμοιο μέρος, στοιχεῖον ἀμεμφές,

παμφάγε, πανδαμάτωρ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε,

αἰθήρ, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀμίαντον∙

ταῦτα γὰρ Ἡφαίστοιο μέλη θνητοῖσι προφαίνει.

πάντα δὲ οἶκον ἔχεις, πᾶσαν πόλιν, ἔθνεα πάντα,

σώματά τε θνητῶν οἰκεῖς, πολύολβε, κραταιέ.

κλῦθι, μάκαρ, κλήιζω σε πρὸς εὐιέρους[3] ἐπιλοιβάς,

αἰεὶ ὅπως χαίρουσιν ἐπ' ἔργοις ἥμερος ἔλθοις.

παῦσον λυσσῶσαν μανίαν πυρὸς ἀκαμάτοιο

καῦσιν ἔχων φύσεως[4] ἐν σώμασιν ἡμετέροισιν.

Απόδοσις Μαρίας Αν. Βέργου

Ήφαιστε ορμητικέ, μεγαλοδύναμε, ακάματο πυρ,

λαμπόμενε με το φλογερό φως της αυγής του ήλιου, θεέ που φέρνεις το φως στους θνητούς,

φωτοφόρε, που έχεις ισχυρά χέρια, αιώνιε, που ζεις με την τέχνη σου,

μηχανή εργαστηρίου, μέρος κόσμου, στοιχείο άμεμπτο,

.

παμφάγε, πανδαμάτορα, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε,

αιθέρα, ήλιε, άστρα, σελήνη, φως αμίαντο,

γιατί τα μέλη του Ηφαίστου αυτά φανερώνουν στους θνητούς.

Κατέχεις κάθε οίκο, κάθε πόλη, όλα τα έθνη,

και κατοικείς στα σώματα των θνητών, πανευτυχή, κραταιέ.

Άκου, μακάριε, σε καλώ με καλές κι ιερές σπονδές,

Πάντα να έλθεις ήμερος για χαρμόσυνα έργα.

Παύσε την λυσσώδη μανία του ακάματου πυρός

Παρέχοντας στα δικά μας σώματα την καύση της φύσεως.

ΣΧΟΛΙΑ Γ. Λεκάκη:

[1] Δαίμων, δαίμονας, δαΐμων = ο φωτεινός, ο λαμπερός, ο αστραφτερός.

[2] Η Ελληνική γλώσσα «δουλεύει» με καταλήξεις. Η κατάληξις –ήρ σημαίνει κάτι μηχανικό, που έχει μηχανή, τεχνη, εργαλείο (λχ ανελκυστήρ, πυροσβσετήρ, κινητήρ, υπολογιστήρ, κλπ.). [Αξιοερεύνητο ο αιθήρ, ο ιητήρ, κ.ά.] Ο άνθρωπος που δουλεύει / χειρίζεται αυτήν την μηχανή, έχει κατάληξη σε –ής (> ανελκυστής, πυροσβέστης, κινητής, υπολογιστής, κλπ.).

[3] Ευίερος = ευ + ιερός, δηλ. καλός και ιερός.

[4] Βασικό στοιχείο υγιείας (ανθρώπων και μηχανών - "κινητήρες εσωτερικής καύσεως") η σωστή καύση – θερμοκρασία του σώματος. Υπερθέρμανση / πυρετός ή υποθερμία, είναι στοιχείο ότι κάτι δεν πάει καλά. Στους ανθρώπους αυτή η θερμοκρασία είναι οι 36,5οC. Γι’ αυτόν τον λόγο η τροφή μετριέται με θερμίδες, και όχι με ποσότητα. Βασική τροφή που διατηρεί την θερμοκρασία του σώματος, είναι τα θεία δώρα της θεάς Δήμητρος > τα δημητριακά.

Πηγή: astrologicon

Ορφικός Ύμνος του Ηφαίστου Ορφικός Ύμνος του Ηφαίστου Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Σάββατο, Δεκεμβρίου 25, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.