Η πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση συγκλήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1821 στη Νέα Επίδαυρο (Πιάδα/ Πεδιάδα).

Αποτέλεσε την πρώτη εθνικής κλίμακας συνέλευση, η οποία ψήφισε το πρώτο συνταγματικό κείμενο της χώρας, το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδας (Οργανικός Νόμος) και εξέδωσε Διακήρυξη, με την οποία κήρυττε τη συγκρότηση εθνικής Διοίκησης.

Η συνέλευση απαρτίστηκε από πληρεξουσίους που είχαν αποστείλει τα τοπικά σώματα (Πελοποννησιακή Γερουσία, Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Άρειος Πάγος) και οι τρεις ναυτικές νήσοι (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά). Στην πρώτη συνεδρίασή της, στις 20 Δεκεμβρίου, πρόεδρός της εξελέγη ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και γραμματείς ο Δημήτριος Τομαράς (ή Τομαρόπουλος) και ο Γεώργιος Σταυρίδης.

Στην ίδια συνεδρίαση διορίστηκε τετραμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους Ιωάννη Σκανδαλίδη, Πέτρο Σκυλίτζη Ομηρίδη, Αλέξιο Τζιμπουρόπουλο και Αναγνώστη Παπαγιαννόπουλο, για την εξέταση των εφοδιαστικών εγγράφων των πληρεξουσίων. Την ίδια ημέρα οι πληρεξούσιοι χωρίστηκαν σε τέσσερις κλάσεις βάσει της γεωγραφικής προέλευσής τους: Ανατολική Χέρσος Ελλάς (α΄ κλάση), Ύδρα-Σπέτσες-Ψαρά (β΄ κλάση), Δυτική Χέρσος Ελλάς (γ΄ κλάση) και Πελοπόννησος (δ΄ κλάση).

Για τη ρύθμιση των εργασιών της η Εθνοσυνέλευση ψήφισε Εσωτερικό Κανονισμό, τον οποίο είχε συντάξει δωδεκαμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των τεσσάρων κλάσεων: Θεόδωρος Νέγρης, Γεώργιος Αινιάν, Δρόσος Μανσόλας, Ιωάννης Ορλάνδος, Πέτρος Σκυλίτζης Ομηρίδης, Αναγνώστης Μοναρχίδης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Κωλέττης, Φώτιος Καραπάνος, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Πανούτσος Νοταράς και Αθανάσιος Κανακάρης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός όριζε ότι για τη συμπλήρωση απαρτίας έπρεπε να είναι παρόντα τα δύο τρίτα των πληρεξουσίων, προσδιόριζε τις αρμοδιότητες του προέδρου και των γραμματέων κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και ρύθμιζε τα σχετικά με την τήρηση των πρακτικών.

Ακόμη, προέβλεπε πως κάθε κλάση καταλάμβανε συγκεκριμένο χώρο στην αίθουσα των συνεδριάσεων, ενώ τα μέλη της όφειλαν να έχουν συγκεκριμένη θέση και να υπογράφουν τα πρακτικά με συγκεκριμένη σειρά. Ο Κανονισμός απαγόρευε την είσοδο στον χώρο οποιουδήποτε πλην των μελών της συνέλευσης, προέβλεπε πως οι συνεδριάσεις θα γίνονταν με «κλεισμένην θύραν» και απαγόρευε την κοινοποίηση των συζητήσεων. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 15 Ιανουαρίου 1822.

Όρκος

Ορκιζόμεθα εις το όνομα της τρισυποστάτου Θεότητος και εις το σεβαστόν όνομα της πατρίδος, να συσκεπτώμεθα εν ειλικρινεία καθαρά και αδελφική αγάπη, αδιαφορούντες περί των προσωπικών συμφερόντων μας και φροντίζοντες περί μόνου του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος.

Πηγή: https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-332578674059003/

Η πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο Η πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο Reviewed by Αρχαία Ελληνικά on Σάββατο, Δεκεμβρίου 25, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.